Dịch vụ tư vấn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn:

Tư vấn đánh giá rủi ro

 

Tư vấn đánh giá tuân thủ pháp luật

an toàn vệ sinh lao động

Tư vấn môi trường

 

Tư vấn xây dựng biện pháp ứng

phó sự cố hóa chất

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MKV

Địa chỉ: Số 6A, ngõ 17 Tô Hiến Thành, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Hotline: 0968925656            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.