Sản phẩm

Sản phẩm chính hãng, chất lượng uy tín!

Thiết bị đo bức xạ nhiệt PCE-WB 20SD

Thông số kỹ thuật Nhiệt độ bầu ướt bóng đèn (WBGT) Dải đo: Trong nhà: 0 ... 59 ° C / 32 ... 138 ° F

Giám sát ứng suất nhiệt TSI QT 34

Đặc điểm kỹ thuật cảm biến Cảm biến Bầu khô - 1000 Ohm RTD bạch kim...

Giám sát ứng suất nhiệt TSI QT 32

Đặc điểm kỹ thuật cảm biến Cảm biến Bầu khô - 1000 Ohm RTD bạch kim...