Dịch vụ đo kiểm môi trường

15/06/2023

Dịch vụ đo kiểm môi trường

CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015;

– Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

– Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 Quy định về việc thực hiện quan trắc môi trường lao động;

– Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 Quy định chi tiết việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động và báo cáo định kỳ hàng năm công tác quan trắc môi trường với sở y tế địa phương;

– Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

         Quan trắc môi trường lao động là việc tiến hành việc thu thập, đánh giá, phân tích chỉ tiêu đo lường các yếu tố của môi trường lao động tại vị trí làm việc của người lao động, đối chiếu so với mức yêu cầu từ đó có biện pháp xử lý kịp thời với các chỉ tiêu vượt mức nhằm giảm thiểu tác hại đến sức khỏe người lao động, phòng bệnh nghề nghiệp.

         Môi trường lao động bao gồm nhiều yếu tố như vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), ánh sáng, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, rung chuyển, bụi, hơi khí độc,… Chúng luôn tồn tại trong môi trường làm việc do đó chúng ta cần thường xuyên tổ chức đo kiểm nhằm quản lí được môi trường làm việc của người lao động, phát hiện ra những yếu tố nguy cơ, các tác hại nghề nghiệp để cải thiện điều kiện làm việc hoặc trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp nhằm đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao động. Người lao động tiếp xúc thường xuyên với yếu tố nguy cơ, tác hại nghề nghiệp vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe, hoặc nặng hơn có thể mắc các bệnh nghề nghiệp tùy vào thời gian tiếp xúc và mức độ độc hại tại nơi làm việc.

Hình ảnh lấy mẫu bụi toàn phần trong quan trắc môi trường lao động

TẠI SAO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG?

         Việc quan trắc môi trường lao động giúp người sử dụng lao động quản lí môi trường lao động của người lao động. Phát hiện những yếu tố nguy cơ gây hại để cải thiện điều kiện làm việc. Trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp nhằm đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao động.

Ngoài ra còn thu thập, phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường trong lao động tại nơi làm việc, làm căn cứ đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe. Phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Không những giúp người sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm của mình đối với người lao động. Còn giúp người lao động hiểu biết đầy đủ về môi trường làm việc của mình, tham gia giám sát chất lượng môi trường lao động mà còn là dữ liệu khoa học giúp cho công tác nghiên cứu những biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ của các tác hại nghề nghiệp, nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn bệnh nghề nghiệp.

        Quan trắc môi trường lao động là việc làm bắt buộc đối với các đơn vị trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng tới người lao động, không kể quy mô, ngành nghề hoạt động và có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lí định kì ít nhất 1 năm 1 lần. (Căn cứ Theo khoản 2, Điều 7 trong Nghị định 39/2016/NĐ-CP)

KHÔNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG SẼ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

        Căn cứ Theo khoản 3 Điều 26 của Nghị định 28/2020/NĐ-CP: Phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi tiến hành không quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật.

 

CÁC CHỈ TIÊU TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

      – Yếu tố vi khí hậu trong môi trường lao động: Nhiệt độ, độ ẩm, Tốc độ gió, bức xạ nhiệt.

      – Yếu tố vật lý trong môi trường lao động: Ánh sáng, tiếng ồn, độ rung chuyển, điện từ trường tần số công nghiệp, điện từ trường tần số cao, bức xạ ion hóa (Tia X, tia phóng xạ…), bức xạ không ion hóa (Tia UV tử ngoại…)

      – Yếu tố bụi trong môi trường lao động: bụi toàn phần, bụi hô hấp, bụi silic, bụi kim loại, bụi than, bụi lông, bụi chì, bụi talc, bụi amiăng…

      – Yếu tố hóa học, hơi khí độc trong môi trường lao động, hóa chất độc hại như NOx, SOx, CO, CO2, HCl, H2S, Benzen, Toluen, Xylene…

      – Yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp: Yếu tố vi sinh vật, yếu tố gây dị ứng, dung môi….

      – Đánh giá yếu tố tâm sinh lý và éc-gô-nô-my: Gánh nặng lao động thể lực, căng thẳng thần kinh tâm lý, Egonomy tư thế lao động.

Hình ảnh lấy mẫu dung môi hữu cơ trong quan trắc môi trường lao động

Với đội ngũ quan trắc viên giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ khảo sát miễn phí môi trường lao động và lên kế hoạch cụ thể về các chỉ tiêu, số lượng điểm đo phù hợp cho tổ chức theo quy định.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH VỀ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Theo Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

  • Cập nhật Hồ sơ vệ sinh lao động về nội dung liên quan đến yếu tố có hại cần thực hiện quan trắc môi trường lao động khi có thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, khi thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động.
  • Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, gửi báo cáo Sở Y tế (nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính và nơi có người lao động đang làm việc) về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Công ty Cổ phần quan trắc môi trường MKV

      – Bước 1: Tiếp nhận thông tin được doanh nghiệp cung cấp, khảo sát thực tế và báo giá.

      – Bước 2: Hai bên thống nhất hợp đồng và sắp xếp thời gian thực hiện quan trắc môi trường lao động.

      – Bước 3: Tiến hành đo quan trắc môi trường lao động.

      – Bước 4: Tiến hành phân tích đánh giá kết quả quan trắc môi trường lao động.

      – Bước 5: Hoàn thiện, trả Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động (nếu có) và Hồ sơ quan trắc môi trường lao động cho doanh nghiệp.

Hoàn thành quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động cho doanh nghiệp trong vòng 10-15 ngày, có thể nhanh hơn theo yêu cầu của quý khách hàng và phương pháp thực hiện.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Để có thể thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động, khách hàng cần phải nắm rõ thông tin và cung cấp cho tư vấn viên các thông tin như sau:

– Số lượng mẫu quan trắc?

– Chỉ tiêu quan trắc tương ứng

– Các vị trí quan trắc?

– Tần suất quan trắc (3 tháng/lần, 6 tháng/ lần…)

Các thông tin trên đều nằm trong Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động hoặc Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động đã thực hiện.

CÔNG BỐ ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐO KIỂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Công ty Cổ phần quan trắc môi trường MKV là đơn vị tiên phong trong hoạt động quan trắc môi trường lao động, cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ liên quan đến môi trường, đặc biệt là dịch vụ quan trắc môi trường lao động. Đơn vị đã được công nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động do sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cấp.