Dịch vụ kiểm định kỹ thuật

15/06/2023

Dịch vụ kiểm định kỹ thuật

Ngày 18/12/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động – chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn MKV tổ chức huấn luyện cho 17 lao động là các đối tượng thuộc nhóm 1, 2, 3, 4 của Công ty TNHH Hanwa BCGE O&M – Nhà máy BCG Vĩnh Long có địa chỉ tại xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Tại lớp huấn luyện các cán bộ, công nhân viên nhà máy được nghe những thông tin thiết thực, quan trọng về hệ thống chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật ATVSLĐ, về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động; Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ, phương pháp cải thiện điều kiện lao động; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động, chính sách, chế độ về ATVSLĐ đối với người lao động, chức năng nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Đồng thời, lớp huấn luyện cũng đã trang bị những kỹ năng để chủ động phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra trong quá trình lao động; Công dụng cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, những quy định cụ thể về ATVSLĐ tại nơi làm việc. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, giảng viên đã đưa ra nhiều tình huống thực tế về các vụ tai nạn lao động đã xảy ra thời gian qua để các học viên cùng phân tích, trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm và phòng ngừa những yếu tố nguy hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động trong quá trình sản xuất; hướng dẫn cho các học viên kỹ năng về cấp cứu người bị tai nạn và phương pháp hồi sinh tổng hợp.