Dịch vụ

Lựa chọn giải pháp an toàn mang lại cơ hội phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Dịch vụ kiểm định kỹ thuật

Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Kiểm định chống sét, áp kế và van an toàn…

Dịch vụ đo kiểm môi trường

Quan trắc môi trường lao động, đo kiểm môi trường, đánh giá tác động môi trường, phân tích mẫu nước lọc và nước thải. Đưa ra các phương án xử lý kị...

Dịch vụ huyến luyện & đào tạo

Cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp. An toàn điện, an toàn hoá chất và kỹ năng sơ cấp cứu…

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm chính hãng, chất lượng uy tín!

Sound Level Data Logger with GPS PCE-432

Máy đo IoT loại 1 đáp ứng tất cả các yêu cầu về đo tiếng ồn và phân tích tần số. Máy đo IoT được trang bị bộ thu GPS ngoài chức năng đo âm thanh. Chức năng GPS cho phép người dùng gán các giá trị đo được cho một vị trí chính xác.

Máy phân tích rung PCE-VM 31-HAWB

Máy phân tích hoặc thiết bị kiểm tra độ rung PCE-VM 31-HAWB được thiết kế để đo độ rung của con người tại nơi làm việc rung động. Máy phân tích có thể tính toán các phép đo độ rung của cánh tay theo ISO 5349 và các phép đo độ rung toàn thân theo ISO 2631

Heat Stress Meter PCE-WB 20SD 001

PCE-WB 20SD là máy đo ứng suất nhiệt ghi dữ liệu được sử dụng để đo nhiệt độ bầu ướt trong nhà/ngoài trời (WBGT), nhiệt độ bầu đen (TG), nhiệt độ bầu ướt (WB), nhiệt độ điểm sương, nhiệt độ không khí (TA) và độ ẩm tương đối.

Tin tức

Lựa chọn giải pháp an toàn mang lại cơ hội phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Tổ chức khoá huấn luyện an toàn cho Công ty TNHH Hanwa BCGE O&M

Ngày 18/12/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động – chi nhánh CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MKV...

Quan trắc môi trường lao động tại Vĩnh Phúc

CĂN CỨ PHÁP LÝ – Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015; – Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều c...

Đào tạo huấn luyện tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định

Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định là một trong những doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc và đầy đủ hoạt động huấn luyện an toàn...

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA: KHẮC PHỤC VÀ CẢI THIỆN VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 30/08 vừa qua, Trung tâm Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động – CN Công ty CP Tập đoàn MKV đã đến quan trắc môi trường lao động tại cơ sở sản xuất của ...

Khách hàng và đối tác

+500 doanh nghiệp đã tin tưởng và lựa chọn các giải pháp an toàn