Đào tạo huấn luyện tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định

15/06/2023

Đào tạo huấn luyện tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định

Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định là một trong những doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc và đầy đủ hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ. Năm 2021, do sự bùng phát của đợt dịch Covid thứ 4 gây ảnh hưởng nghiêm trọng khiến hoạt động huấn luyện không thể thực hiện được. Ngày 17-25/06 vừa qua, sau khi doanh nghiệp đã dần khôi phục, hoạt động huấn luyện lại được tiếp tục triển khai đúng lịch như những năm trước đó. Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học.

Dưới đây là một số hình ảnh của khoá đào tạo

Đào tạo huấn luyện tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định

Đào tạo huấn luyện tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định

Đào tạo huấn luyện tại Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định